Meny Stäng

Betalningsanmärkning

Trots att de flesta gör allt de kan för att undvika betalningsanmärkningar är det många som får en sån numera. Det kan vara olyckliga omständigheter som gör att man missar en inbetalning och i förlängningen drabbas av en betalningsanmärkning. Och en anmärkning i registret ställer till stora problem i vardagen. det spelar ingen roll om anmärkningen kommer på grund av en liten eller stor skuld, problemen den för med sig blir lika stora. Du får, till exempel, problem med att hyra bostad, teckna telefonabonnemang eller när du vill låna pengar. när du ansöker om ett lån, eller en kredit, gör långivaren alltid en kreditprövning för att se hur din kreditvärdighet ser ut.

Man gör en kreditprövning för att bedöma din betalningsförmåga och för att ta reda på hur din ekonomiska situation ser ut. Dessutom finns det idag en lag som säger att alla kreditgivare är skyldiga att göra en kreditprövning vid varje ansökan om lån. När man gör en kreditbedömning använder man sig ofta av ett så kallat scoring-system. Man sätter helt enkelt poäng utifrån dina ekonomiska förutsättningar för att banken ska få en fingervisning om hur bra din betalningsförmåga är.

Snabblån trots betalningsanmärkning?

Ju högre poäng du får desto bättre är din betalningsförmåga, och om du har en hög poängsumma är det förstås goda chanser att få ett lån. Upptäcker man en, eller flera, betalningsanmärkningar när man gör en kreditbedömning sänks poängen och din kreditvärdighet betydligt. Och många långivare, däribland de traditionella bankerna, ser en betalningsanmärkning som en direkt orsak till att ge avslag på låneansökan.

Men även om man är medveten om detta och är försiktig finns det alltid en liten risk att man missar en betalning. En vanlig orsak till betalningsanmärkningar är, till exempel, tv-licensen. Många tror att det är obetalda lån som ger anmärkningar men det kan alltså vara en så banal räkning som tv-licensen.

Betalningsanmärkning

Vad är en betalningsanmärkning?

De flesta tror nog att det är Kronofogden som utfärdar betalningsanmärkningar men så är det inte alls. En betalningsanmärkning är egentligen en anteckning hos ett kreditupplysningsföretag om att någon inte skött sina betalningar på ett korrekt sätt. kreditupplysningsföretagen, som alltså förser långivare, och andra, med uppgifter för kreditbedömningar, har register med information om privatpersoner och företag. Där registreras bland annat uppgifter om inkomster, fastigheter och skulder. Vissa av dessa uppgifter hämtar man hos Kronofogden, men uppgifterna kommer också från andra håll. En betalningsanmärkning kan du alltså få av olika anledningar. Det kan handla om att du har överskridit ditt bankkonto, att tingsrätten har meddelat en så kallad tredskodom eller att du har en skuld som har lämnats till Kronofogden.

Om du har en skuld som har gått till Kronofogden kommer du att få en betalningsanmärkning när Kronofogdemyndigheten har tagit ett beslut om betalningsföreläggande. Om det finns uppgifter i Kronofogdens register om att du har obetalda skatter, underhåll, tv-avgifter och liknande leder det också till en anmärkning.  Likaså registreras en betalningsanmärkning när du får ett beslut om skuldsanering. Men, som sagt, Kronofogden utfärdar inga betalningsanmärkningar, utan det är helt enkelt kreditupplysningsföretagen som registrerar en anmärkning när de får uppgifterna från Kronofogden och andra myndigheter.

Så kan du undvika betalningsanmärkning

Även om du har missat att betala en räkning dyker det inte upp en betalningsanmärkning omedelbart. Om du inte betalar en skuld i tid kan fordringsägaren, det vill säga den du är skyldig pengar, begära ett betalningsföreläggande hos Kronofogden. Det är det som händer när vi i dagligt tal säger att en skuld går till kronofogden. Först ska kronofogden besluta om ett betalningsföreläggande, som sedan skickas till dig. Där ombeds du att betala skulden inom ett visst antal dagar, eller att bestrida den om du anser att den är felaktig.

Om du då betalar din skuld, och de extra kostnader som alltid tillkommer i dessa sammanhang, inom den angivna tiden så verkställer inte Kronofogden utslaget, och därmed registreras ingen betalningsanmärkning hos kreditupplysningsföretagen.  Så även om fordringen har lämnats över till Kronofogden har du alltså fortfarande chansen att undvika betalningsanmärkningen.

Anser du att skulden är felaktig är det viktigt att du bestrider den, och inte bara struntar i att betala. Om du lämnar in ett bestridande kan inte kronofogden utfärda ett utslag, utan det blir fordringsägarens sak att ta ärendet vidare till tingsrätten för att försöka fastställa skuldens riktighet.

Det finns alltså flera alternativ att undvika betalningsanmärkning när ärendet gått till kronofogden, men det gäller att agera, och att göra det snabbt. Om du varken betalar eller bestrider kommer kronofogden att utfärda ett utslag som fastställer skuldens riktighet. Detta gör att du blir skyldig att betala skulden. När kronofogden har gett sitt utslag kan fordringsägaren gå vidare och begära att kronofogden ska driva in skulden. Det kan man göra genom utmätning av din egendom och / eller din lön.

Betala din skuld i tid

Om du inte kan betala din skuld i tid bör du ta kontakt med fordringsägaren för att försöka få till stånd en avbetalningsplan, och göra första inbetalningen så fort som möjligt. Då kan fordringsägaren dra tillbaka begäran om betalningsföreläggande. Oavsett hur din situation ser ut är det alltså viktigt att du agerar på något sätt, så att du kan stoppa den pågående processen. Betala är förstås den bästa lösningen, men kan eller vill du inte det måste du bestrida eller komma överens med fordringsägaren om en avbetalningsplan.

Får du en betalningsanmärkning kommer denna att ligga kvar i registren i tre år. Även om du betalar skulden under tiden finns anmärkningen kvar och skapar problem. Men, även om du inte kan få bort anmärkningen genom att betala skulden är det viktigt att du gör det snarast. Så länge den är obetald har du ett registrerat skuldsaldo hos kronofogden. Och ett skuldsaldo är en ännu mer försvårande omständighet om du vill ha snabblån, än en betalningsanmärkning är. Du vet kanske att det finns vissa långivare som kan bevilja lån trots betalningsanmärkningar, så länge du kan leva upp till övriga krav. Men även om man godkänner betalningsanmärkningar beviljas inget lån om du har ett aktuellt skuldsaldo hos kronofogden.

Recension:

Betalningsanmärkning
Betygsatt av: Snabblånexperten.se
Betyg: 4.2